BEZPEČNE
   -

SPOĽAHlivo
    -

rÝCHLO

Vitajte na stránke
BC TECHNIK GROUP

Profil Spoločnosti

Icon

POTRUBNÉ ROZVODY

 • Realizujeme dodávku, montáž a opravy potrubných rozvodov
 • Vypracovanie WPQR a WPS
 • Potrubárske, zámočnícke a zváračské práce
 • Kontrola zvarových spojov- vizuálne, tlakové a testnostné skúšky, úradné skúšky
 • Náterové systémy
 • Izolovanie a oplechovanie potrubných rozvodov
Icon

OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE

 • Návrh, výroba a montáž oceľových konštrukcií
 • Komplexná dodávka oceľových konštrukcií od vypracovania dielenskej dokumentácie
 • Aplikácia náterového systému podľa požiadaviek
 • Doprava na miesto určenia
 • Montáž kovových konštrukcií a ich častí,  nosných oceľových konštrukcií pre technologické celky
 • Montáž plošín, rebríkov a roštov
Icon

TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA

 • Dodávka, montáž, servis, opravy energetických a technologických zariadení
 • Demontáže strojov a zariadení
 • Uvedenie do prevádzky, spustenie zariadení 
 • Komplexné skúšky, vykonanie predpísaných skúšok v zmysle STN a ostatných platných predpisov

BCTechnikGroup: Pracujeme aj v ťažkých podmienkach

Certifikáty

STN EN ISO 14001:2016

Systém environmentálneho manažérstva v oblasti
 • Výroba, montáž, rekonštrukcie, oprava a údržba plynových, tlakových a zdvíhacích zariadení.
 • Montáže a zámočnícke práce
 • Výroba a montáž oceľových konštrukcií
 • Výstavba a rekonštrukcia priemyselných, vodohospodárskych a inžinierskych stavieb

STN ISO 45001:2019

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v oblasti
 • Výroba, montáž, rekonštrukcie, oprava a údržba plynových, tlakových a zdvíhacích zariadení.
 • Montáže a zámočnícke práce
 • Výroba a montáž oceľových konštrukcií
 • Výstavba a rekonštrukcia priemyselných, vodohospodárskych a inžinierskych stavieb

STN EN ISO 9001:2016

Systém manažérstva kvality v oblasti
 • Výroba, montáž, rekonštrukcie, oprava a údržba plynových, tlakových a zdvíhacích zariadení.
 • Montáže a zámočnícke práce
 • Výroba a montáž oceľových konštrukcií
 • Výstavba a rekonštrukcia priemyselných, vodohospodárskych a inžinierskych stavieb

EN ISO 3834-2 23 1030

Výroba a montáž, oprava a údržba vyhradených technických zariadení plynových a tlakových

Oprávnenia

Oprava vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu

 • oprava a údržba
 • rekonštrukcia
 • montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích

Oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu:
 • oprava a údržba
 • rekonštrukcia
 • montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových

Oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu:
 • oprava a údržba
 • montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
 • rekonštrukcia

Referencie

Ukážka z naších projektov

Výmena južného šikmého plynovodu VP2

Demontáž starého južného plynovodu a spätná montáž, doplnenie spodného montážneho dielu plynovodu, inštalácia rebríkov z prašníku na revízne schodisko plynovodu a inštalácia rebríkov v hornej časti plynovodu

Oprava ohrievača vetra OV č.41

Výmena plechov plášťa OV41m výmena potrubia vykurovacieho plynu

AKTUÁLNA PONUKA PRÁCE

Voľné pracovné pozície
 • Zvárač so štátnymi skúškami 141, 111 a 135
 • Zámočník - páliace práce, kovoobrábanie, pomocné práce
 • Potrubár - znalosť čítania izometrických výkresov, orientácia v technickej dokumentácií, znalosť prípravy čiernych a nerezových častí pred zváraním, montáž uložení pre potrubia
Výhody
 • Istota dlhodobého zamestnania
 • Dobré pracovné podmienky
 • Osobný a profesijný rast
 • Motivujúce platové podmienky
Pracovný pomer
 • Živnosť
 • TPP
Miesto výkonu práce
 • Slovenská republika
 • Zahraničie
V prípade záujmu posielajte žiadosť so súhlasom na spracovanie osobných údajov a štrukturovaným životopisom na adresu info@bctechnikgroup.sk
Uchádzajte sa o pozíciu

Kontaktný formulár

ODOSLAŤ

Kontakt

BC Technik group s.r.o.
M.R.Štefánika 965/13
048 01 Rožňava
IČO: 52 979 105
DIČ: 2121212874
Tel. č: +421 918 565 100
E-mail: info@bctechnikgroup.sk

Tešíme sa na spoluprácu!